Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019
   
H Εταιρία μας συμμετείχε στην Έκθεση “POLIS 2009”

H Εταιρία μας συμμετείχε στην Έκθεση “POLIS” Διεθνής ΄Εκθεση, Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου - Κοινωνικού Τομέα & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, η οποία διεξήχθη στις 26-29/11/2009.

 
 
 
 
 

...επιστροφή