Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020
   
H Εταιρία μας συμμετείχε στην Έκθεση “POLIS 2009”

H Εταιρία μας συμμετείχε στην Έκθεση “POLIS” Διεθνής ΄Εκθεση, Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου - Κοινωνικού Τομέα & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, η οποία διεξήχθη στις 26-29/11/2009.